Rektorunk

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Prof. dr. Bolvári-Takács Gábor

-a Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektora

Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár, a Tokaj-Hegyalja Egyetem 2021. augusztus hó 1. napjától megbízott rektora Sárospatakon született, 1967. március 15-én. Nős, felesége Haffner Anikó, a Madách Színház színművésze, két gyermekük van. A sárospataki Rákóczi Gimnázium angol tagozatán 1985-ben érettségizett. 1992-ben a debreceni egyetemen történelem szakos középiskolai tanári és népművelői oklevelet szerzett, 1995-ben a pécsi egyetemen jogi doktorrá avatták. 1999-ben az Amsterdam School of the Arts ösztöndíjas kutatója volt. A debreceni egyetemen 1998-ban neveléstudományi PhD fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált. Angolul tárgyalóképes, oroszul olvas.

1993-tól a Magyar Táncművészeti Egyetemen dolgozott, 1993-1998-ban főtitkár, 1998-2007-ben tudományos főmunkatárs, 2007-től főiskolai tanár, 2015-től egyetemi tanár a Művészetelméleti Tanszéken. Filmtörténet, kulturális menedzselés, kommunikáció, médiaismeret, kutatásmódszertan, művészeti kutatás, tanári hatékonyság fejlesztése, szakdolgozati szeminárium tárgyakat oktat. 2007-2009-ben és 2017-2018-ban rektorhelyettes, 2008-2009-ben megbízott rektor, 2018-2021-ben rektor. Párhuzamosan 2000-2008 között a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar, 2012-2017 között a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. ügyvezető igazgatója volt.

Oktatóként, vizsgabizottsági tagként részt vett más egyetemek doktori iskoláiban (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem). Számos külföldi tanulmányúton, illetve konferencián megfordult, bekapcsolódott az Európai Régiók Kulturális Szövetsége (CONTRES), az Európai Zenekari Fórum (EOF), a Művészeti Intézmények Európai Szövetsége (ELIA), a Művészeti Ügynökségek Nemzetközi Szövetsége (IAMA) és az Öntevékeny Szervezetek Európai Szimpóziuma (ESVA) munkájába. Hazai szakmai közéleti tevékenysége keretében volt a Magyar Rektori Konferencia elnökségi tagja, illetve Művészeti Bizottságának elnöke; a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács tagja; a Művészeti Egyetemek Rektori Széke elnöke, illetve elnökségi tagja; a Magyar Táncművészek Szövetsége Felügyelő Bizottságának tagja, illetve tiszteletbeli elnökségi tagja; a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Művészeti és Kulturális Kutatások Zsűri tagja; a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ Művészeti Szakértői Bizottságának tagja; a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója Felügyelő Bizottságának tagja; a Kultúraközvetítők Társasága elnökségi tagja. Részt vett az Amerikai–Magyar Kereskedelmi Kamara (AmCham), a Magyar Népfőiskolai Társaság és a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége munkájában.

Széles körű tudományos kutatómunkát végez, 1997–2002 és 2010–2020 között OTKA témavezető, 1998-tól az MTA köztestületi tagja. Kutatási területei: Művészet és hatalom a 20. század második felében; A művészeti felsőoktatás története; A táncművészképzés története a 19-20. században; Sárospatak helytörténete és neveléstörténete. Folyamatosan publikál, számos kiadványsorozat szerkesztője, a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített publikációinak száma meghaladja a hatszázötvenet. Tudományos közéleti tevékenysége keretében az MTA Tánctudományi Munkabizottságának alapító titkára, majd elnökhelyettese, a Tánctudományi Közlemények alapító szerkesztője, illetve lapigazgatója. 2001 óta a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat alapító főszerkesztője.

Sárospatakon, illetve a zempléni térségben több három évtizede tölt be társadalmi és szakmai közéleti tisztségeket: volt a Sárospataki Diákegylet elnöke; a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület külügyi titkára, illetve elnökségi tagja; a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriumának tagja, illetve titkára; a Pataki Diákok Szövetsége elnökségi tagja, ügyvezető elnöke, majd elnöke; a Magyar Comenius Társaság választmányi, majd elnökségi tagja, jelenleg elnöke. Tagja a Kazinczy Ferenc Társaságnak, alapító tagja a Tájak-Korok Múzeumok Egyesületnek.

Szakmai és tudományos eredményeit az MTA Debreceni Területi Bizottságának DAB-díjával (1998), az MTA Stratégiai Kutatási Pályázatának Fődíjával (1999), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel (2011), a Magyar Comenius Társaság Comenius Emlékérmével (2016), a Magyar Táncművészek Szövetsége Tánctudományért Díjával (2018) és Sárospatak város Pro Urbe Díjával (2019) ismerték el.