Oktatási naptár

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Oktatási naptár a 2021/2022-es tanév őszi félévére

2021. augusztus 19.Elsőéves hallgatók kollégiumi jelentkezésének határideje.
2021. augusztus 23.A képzésváltási (szak, tagozat), intézményváltoztatási kérelmek beadásának végső határideje.
2021. augusztus 30.Pótfelvételizők kollégiumi igénylésének leadása.
2021. szeptember 5.Költségtérítés/önköltségi díjak első részletének befizetése. Diákhitel engedményezés intézése a TK-n. DH-t már nem kell engedményezni, automatikus FIR-en keresztül.
2021.szeptember 7-16.Regisztrációs időszak. A tanegységfelvétel (véglegesítése, mivel előzetes már volt) a Neptun-rendszerben. Végzős hallgatók előzetes bejelentkezése a januári záróvizsgára.
2021. szeptember 6-10.Gólyahét. Tájékoztatók és beiratkozás az I. éves hallgatóknak.
2021. szeptember 10-11.Első konzultáció levelező tagozatos hallgatóknak.
2021. szeptember 13.A 2021/2022. tanév őszi félévének első tanítási napja nappali tagozaton.
2021. szeptember 15.Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmek   leadása a Neptun-rendszerben. Elbírálási határidő: szeptember 30.
2021. szeptember 22.Kreditátviteli kérelmek leadási határideje . Elbírálási határidő: október 5.
2021. szeptember 24.Szociális támogatás igénylés leadása. Elbírálási határidő: október 10.
2021. szeptember 25.Egyetemavató ünnepség.
2021. október 15.Szociális támogatás fellebbezés benyújtásának határideje . Elbírálási határidő: október 25.
2021. október 31.Költségtérítés/önköltségi díjak második részletének befizetése.
2021. november 2-5.Őszi szünet.
2021. november 5.A tanszékek meghirdetik a Neptunban a vizsgaalkalmakat.
2021. november 15.A tanszékek a 2021/22-es tanév tavaszi félévére meghirdetik tanegységeiket a Neptunban.
2021. november 15-tőlUtolsó féléves hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban valamennyi tagozaton.
2021. november 15.Szakdolgozatok elektronikus rendszerbe történő feltöltése januári záróvizsgára vonatkozóan.
2021. november 30.A szakfelelős gondoskodik a szakdolgozati témajavaslatok Neptun rendszerben történő meghirdetéséről, aktualizálásáról.
2021. november 30.A tanszékek megküldik a tavaszi félévi tantárgyfelosztást az Oktatási Igazgatóság részére.
2021. november 29- 2022. január 5.Vizsgaidőszak az utolsó féléves hallgatók számára.
2021. november 30-tólAlsóbb éves (nem utolsó féléves) nappali tagozatos hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.
2021. december 1-tőlAlsóbb éves (nem utolsó féléves) levelező tagozatos hallgatók vizsgára jelentkezése a Neptunban.
2021. december 3.Portfólió feltöltése az elektronikus felületre pedagógusképzésben.
2021. december 6-10.Egyetemi nyílt nap.
2021. december 6.A tanszékek meghirdetik a Neptunban, a levelező tagozatos hallgatók számára a tavaszi félévi tanegységeket, valamint a nappalis hallgatók szemináriumi óráit. A konzultációs beosztásokat a tanszékek közzéteszik.
2021. december 8-15.?Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban nappali tagozaton.
2021. december 9-15.?Előzetes tárgyfelvétel a Neptunban levelező tagozaton.
2021. december 18.A szorgalmi időszak utolsó tanítási napja.
2021. december 20– 2022. január 30.Vizsgaidőszak az összes nappali és levelező tagozatos nem utolsó féléves hallgató számára.
2021. december 22 – január 2.Téli épületbezárás: Vizsgáztatni a kollégium helyiségeiben vagy online lehetséges.
2021. január 6.Végbizonyítvány megszerzésének végső határideje januári záróvizsga esetén.
2021. január 6.Portfólió feltöltése az elektronikus felületre felsőoktatási szakképzésben.
2022. január 13-29.Záróvizsga időszak.
2021. január 17.Vendéghallgatói kérelmek beadásának végső határideje
2021. január 20.A képzésváltási (szak, tagozat) és intézményváltoztatási kérelmek beadásának végső határideje.
2022. január 17-21.Egyetemi nyílt nap.
2022. január 24-29.Előalkalmassági vizsgák pedagógusképzésre történő jelentkezések esetén.
2022. február 4-5.Végzős hallgatók oklevélátadó ünnepsége.