A Magyar tudomány ünnepe a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Előadások

A nyelvtudomány eredményeinek fölhasználása a kulturális örökség archiválásában

Évszázados comeniusi értékek nyomában

Sárospataki Turizmusfejlesztési Szimpózium

Tanulás és környezete a 21. század elején

Szervező: ELTE BTK.
Társszervező: Tokaj-Hegyalja Egyetem, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága,
PKÜ – Kazinczy Műhely, THE Speculum Kutatócsoport

A nyelvtudomány eredményeinek fölhasználása a kulturális örökség archiválásában

Időpont: 2021. november 4-5.

Helyszín: Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

A nyelvtudomány eredményei fölhasználhatók a kulturális örökség archiválásában (muzeologizálásában), bemutatásában. Ez különösen a 2008-ban megnyitott A Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely-Széphalom) feladata, küldetése – amely intézmény (jelenleg már a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kapcsolódva) a nyelvi-nyelvészeti muzeológia kutatóhelye is egyben. Az ankéton szóba kerül a kulturális örökség részét képező nyelvi hagyomány kutatása, megőrzése, bemutatása, különös tekintettel a múzeumpedagógiai megközelítésekre. A téma sok tekintetben úttörő (például a nyelvészeti muzeológia jelenleg alakuló terület, de mintaként figyelembe vehető a már bevezetett irodalmi muzeológia). Az Alkalmazott nyelvészeti ankét-sorozat célja az alkalmazott, hasznos nyelvészet, másként a nyelvtudományi eredmények gyakorlati hasznosítása. Az eddigi témák: igazságügyi nyelvészet (2019), nyelvterápia (2020).

Program (2021. november 4. csütörtök )

Időpont

Program

16.00

Megnyitó

16.15

Monok István (MTA Könyvtár, főigazgató): Az anyanyelv aránya kora újkori magyarországi és erdélyi olvasmányokban

Fogadás

Program (2021. november 5. péntek )

Időpont

Program

9.00-9.25:

János Szabolcs (PKE, egyetemi docens): A kulturális és nyelvi emlékezet

9.25—9.50:

Verók Attila (EKKE, PKE, egyetem tanár): A kulturális örökség nyelvi hagyományőrzési területei

9.50—10.10:

Nyiri Péter (PIM Magyar Nyelv Múzeuma, irodalomtörténész, igazgató): Nyelvészeti muzeológia, nyelvmúzeum

10.10—10.30:

Szünet

10.30-10.55:

Balázs Géza (ELTE, PKE, SZFE) egyetemi tanár): Anyanyelvi örökségünk

10.55—11.20:

Minya Károly (Nyíregyházi Egyetem, főiskolai tanár, rektorhelyettes): Nyelvi örökségeink és kincseink: az archaizmusok

11.20—11.45:

Toma Kornélia (THE, tanszékvezető főiskolai docens): Nyelvi örökség a pedagógusképzésben

11.45—12.15:

Boa László–Pancza János (Mesterséges Intelligencia Koalíció, MONGUZ Kft.): Kulturális örökségünk megőrzése, kutatása új technológiákkal

12.30

Hozzászólások, megbeszélés (Magyar Kultúra Nemzetközi Társasága)

A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

MAGYAR COMENIUS TÁRSASÁG
XXIX. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Évszázados comeniusi értékek nyomában

Időpont: 2021. november 12. (péntek)

Helyszín: Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak, Díszterem

Program:

Időpont

Program

9.30-10.30:

A Magyar Comenius Társaság 2021. évi rendes közgyűlése

10.30-10.40:

Köszöntés: Dr. habil. Kelemen Judit alelnök
Megnyitó: Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor elnök
Bibliotheca Comeniana XXII. bemutatása: Dr. Toma Kornélia titkár

10.40-11.20:

Plenáris előadás – Dr. Juhász Erika PhD tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tudományok Tanszék: Bor és Kultúra

I. Szekció:
Szőlőkultúra
III. Szekció:
Évszázados comeniusi értékek nyomában

Szekcióvezető: Dr. Bene Zsuzsanna

Szekcióvezető: Dr. Ugrai János

11.30-11.50:

Balling Péter szőlészeti kutató, tanársegéd
A Tokaj-hegyaljai fajtaszortiment változása a XVI-XXI. század között

Halászi Aladár ny. pedagógus
Gondolatkörök Comenius életművében

11.50-12.10:

Kneip Antal László szőlészeti kutatásvezető
Furmint klónok és klónjelöltek vizsgálata a tokaji borvidéken

Dr. Kökényesi Nikoletta egyetemi docens
A modern pedagógiai kommunikáció Comenius szellemiségének tükrében

12.10-12.30:

Dr. habil. Zsigrai György szőlészeti kutató, egyetemi docens
Tokaj-hegyaljai szőlőültevények talajának eróziós viszonyai, az eróziós károk mérséklésének termesztéstechnológiai lehetőségei

Dr. Tusnády László professor emeritus
Az emberi teljesség keresése Dante, Comenius és Dosztojevszkij világában

12.30-12.45:

Hozzászólások, vita

Hozzászólások, vita

13.00-14.30:

Ebéd

II. Szekció:
Borkultúra
IV. Szekció:
Iskola és társadalom

Szekcióvezető: Dr. Kovács Tibor

Szekcióvezető: Dr. Toma Kornélia

14.30-14.50:

Egri Sándor újságíró, felelős szerkesztő, társadalmi aktivista
Történelmi kuriózum Tokaj-Hegyalja bortörténetében – Visszatekintés a Tokaji Cári Orosz Borvásárló Bizottság (1733-1798) működésére

Dr. habil. Kis-Tóth Lajos egyetemi docens
Comenius Validus – Tokaj-Hegyalja Egyetem (oktatási) digitális ökoszisztémája

14.50-15.10:

Prácser Hajnalka közgazdász, Erzsébet Pince, Tokaji Kávépörkölő Manufaktúra tulajdonosa
A Tokaj-hegyaljai szőlő- és borkultúra a világranglistán

Réthyné Muha Krisztina intézményvezető, táncpedagógus
Mozgásfejlesztés a néptánc nyelvén

15.10-15.30:

Dr. Bene Zsuzsanna szőlészeti kutatásvezető
A gasztronómiai világörökségek helyidentitás növelő szerepe

Livják Emília mesteroktató, gyógytestnevelő tanár
Mozgás a digitális bennszülöttek életében, avagy a lustaság kiűzése az iskolákból

15.30-15.50:

Hozzászólások, vita

Nyiri Péter múzeumigazgató, irodalomtörténész
„Kilesni a rejtekben lévő talentumot és azt működésbe hozni” Kazinczy: egy nevelődéstörténeti életpálya

15.50-16.10:

Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár
Iskolakerti árnyak. Negatív pataki diákemlékek az elmúlt két évszázadból

16.10-16.25:

Hozzászólások, vita

16.25-től

Zárszó, borkóstoló

Tokaj-Hegyalja Egyetem.
MTA-MAB Marketing Munkabizottság,
Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület
bemutatja, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő

Sárospataki Turizmusfejlesztési Szimpózium

Időpont: 2021. november 17. 13:00
Helyszín: Tokaj-Hegyalja Egyetem, Díszterem

Program:

Időpont

Program

12.40-től

Érkezés, regisztráció

13.00

Köszöntő
A Magyar Tudomány Ünnepe az MTA megalakulásának 191. évfordulóján
Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor rektor

13.15

Sárospataki CLLD és egyéb turisztikai fejlesztési projektek
Erdős Tamás ügyvezető – INNOVO Patak kft.

13.35

Mert jó itt…! – Sárospatak márkázása – kulcsprojekt bemutatása
Körmöndi Zoltán ügyvezető PURE Design Team Kft.

13.55

CLLD jó gyakorlat: Hímesporta – ahol az iparművészet újraéledt!
Máté Anna vállalkozó

14.15

Az MNM Rákóczi Múzeum örökségturisztikai fejlesztései
Dr. Tamás Edit múzeumigazgató MNM Rákóczi Múzeum

14.35

Kávészünet

15.00

A Római Katolikus Egyház és tudományos gyűjteményei turisztikai fejlesztései Sárospatakon
Kelecseny Mónika Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

15.20

Közösségi bor és küldetése a gasztronómiában Tokaj – Hegyalján
Dr. Bene Zsuzsanna THE egyetemi docens, Tokajbor-Bene Pincészet

15.40

Új megközelítések Sárospatak és Zemplén turizmusában
Dr. Dankó László THE egyetemi docens, tanszékvezető

16.00

Turizmusfejlesztési lehetőségek a borvidéki fejlesztési programban 2021-27.
Dr. Tóth Zsófia BGE egyetemi adjunktus

16.20

Összegzés, a szimpózium zárása
Dr. Dankó László Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság  Digitális Pedagógia munkabizottságának
Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Digitális Pedagógia Intézetének
THE Oktatásmódszertani és innovációs munkacsoportjának szervezésében,
Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság támogatásával megrendezésre kerülő konferencia:

Tanulás és környezete a 21. század elején

Időpont: 2021. november 25.
Helyszín: Tokaj-Hegyalja Egyetem, Díszterem

Program:

Időpont

Program

10.00 – 10.10:

Köszöntő – Megnyitó
Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor rektor

10.10-10.40:

Plenáris előadás

Dr. Komenczi Bertalan egyetemi tanár, Professor Emeritus (EKKE Digitális Kultúra Tanszék, Neveléstudományi Doktori Iskola): Tanulás és környezete a 21. század elején

10.40-10.55:

Dr. Godó Zoltán Attila adjunktus (THE Comenius Intézet Természettudományi tanszéke): Algoritmus-alkotó készség és képesség vizsgálata kisgyermekkortól a felnőttkorig

10.55-11.10:

Dr. Komló Csaba adjunktus (EKKE Digitális Technológia Intézet): Oktatási keretrendszerek a 21. században

11.10-11.25:

Lengyelné dr. Molnár Tünde dékánhelyettes, egyetemi docens: (EKKE Digitális Technológia Intézet): A könyvtár tanulást támogató szerepe

11.25- 11.40:

Perlaki Attila mesteroktató (THE Comenius Intézet Természettudományi tanszéke): Mesterséges intelligencia, szövegfeldolgozás és a könyvtár – elvárások és lehetőségek

11.40-12.00

Hozzászólások

12.00-12.45:

Büfé (szünet)

12.45 – 13.00:

Számítógépes rajzpályázat értékelése

13.00- 13.30:

Bemutató, Janik Gábor (SKC Holding): Kulcsrakész WordWall3 és Zspace okostantermi megoldások, hardver, szoftver és képzés

13.30-14.00:

Vitaindító, Dr. habil Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár (THE): Comenius Validus – Tokaj-Hegyalja Egyetem (oktatási) digitális ökoszisztémája

14.00-15.00:

Kerekasztal – Oktatásmódszertani és innovációs munkacsoport tagjai és meghívottak Moderátor: Dr. Hauser Zoltán, munkacsoport vezető – főiskolai tanár, rektori tanácsadó

Résztvevők: Dr. Kis-Tóth Lajos (THE), Dr. Komenczi Bertalan, Dr. Lengyelné Molnár Tünde,
Dr. Ugrai János (THE), Dr. Köpeczi-Bócz Tamás (THE), Dr. Dankó László (THE), Dr. Stóka György (THE), Dr. Kökényesi Nikolett (THE), Tamás István (THE), Dr. Godó Zoltán (THE), Perlaki Attila (THE), Kneip Antal (THE)