Könyvtár

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Röviden rólunk

A Comenius Könyvtár fő feladata oktatóink és hallgatóink szakirodalmi igényeinek kielégítése, de fogad külső olvasókat is, elsősorban pedagógusokat, más intézmények hallgatóit, tanulóit. Az egyetemmel jogviszonyban állók számára a szolgáltatások ingyenesek, a külső olvasók beiratkozási díjat fizetnek. A szolgáltatások heti 40 órában vehetők igénybe. Elektronikusan a nap 24 órájában elérhető mind a katalógus, mind a kölcsönzési adatok (határidők, hosszabbítás). Az állomány közel 100000 db dokumentum, ebből kölcsönözhető 82700. Két jelentős intézménytörténeti gyűjteménye van: az Erdélyi – gyűjtemény és a Tankönyvgyűjtemény.

Az épület 2002-ben épült 3 szintes, akadálymentes, melyből jelenleg két szinten ~ 650 négyzetméter alapterületen működik a könyvtár. Az olvasói helyek száma a két épületszinten 80, 9 db olvasói számítógép szolgálja a kutatást, tanulást, a wi-fi használata biztosított. Gépeinken elérhetők az Eszterházy Károly Egyetem által előfizetett adatbázisok.A könyvtár emeleti szintje rendezvények esetén összenyitható vagy lezárható, igény szerint különböző méretű terek létrehozására alkalmas.

A katalógusok a következő gombra kattintva érhetőek el:

Szolgáltatások

A könyvtár alapszolgáltatásait díjmentesen, beiratkozás nélkül bárki igénybe veheti, aki a könyvtár-használati szabályokat megtartja.

Alapszolgáltatások

– látogatás
– a tájékoztató apparátus használata
– helyben olvasás
– információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatásaink

– kölcsönzés
– könyvtárközi kölcsönzés
– tájékoztatás
– audiovizuális anyag kölcsönzése és helyben használata
– reprográfiai szolgáltatás
– számítógép használat.

A könyvtárba beiratkozhatnak

– nappali és levelező tagozatos hallgatóink térítésmentesen
– oktatóink, dolgozóink és nyugdíjasaink térítésmentesen
– a közgyűjteményi dolgozók térítésmentesen
– minden személyi igazolvánnyal, illetve magyarigazolvánnyal rendelkező személy (díjhoz kötött)
– útlevéllel rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben hallgatónk, vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (díjhoz kötött)
– 14-18 éves korúaknak nagykorú (szülői) kezes szükséges a beiratkozáshoz.

A nem utolsó éves hallgatók, oktatók, dolgozók olvasójegyének érvényessége tanévre szól, szeptember 30-ig kell újra érvényesíteni. Végzős hallgatóink olvasójegye a diplomaátadásig érvényes. A külső olvasók olvasójegye a beiratkozás napjától egy évig érvényes. Kölcsönzést csak saját olvasójegyével végezhet az olvasó. Az elveszett olvasójegyet bejelentés után letiltjuk, térítés ellenében új olvasójegyet adunk.

Az olvasó köteles az általa kikölcsönzött dokumentumokat időben és sértetlenül visszahozni, az elveszett könyvek jelenlegi beszerzési árát megfizetni (a könyv pótolhatóságától függően  akár a beszerzési ár többszörösét is). A késve visszahozott könyvek után a könyvtár késedelmi díjat számol fel, melynek ki nem egyenlítése további kölcsönzést kizáró ok.

A könyvtár nyitvatartási idejében mind az állomány, mind pedig a tájékoztató apparátus használható. A kölcsönzési idő zárásig tart.

Kölcsönzés

A kölcsönzés időtartama könyvek esetében általában három hét, kis példányszámú vagy megjelölt könyvek esetén 1 ill. 3 nap, speciális esetben fél év. A videokazetták, CD-k, lemezek, hangkazetták 3 napra kölcsönözhetők. A folyóiratok zárástól nyitásig (egy éjszakára) kölcsönözhetők.

A könyvtárból nem kölcsönözhetők az 1851 előtt megjelent könyvek, a szakdolgozatok, záródolgozatok (kivéve a bíráló tanár saját bírálatú dolgozatát), egyes kiemelt példányok és állományegységek.

Előjegyzést egyszerre három dokumentumra lehet tenni.

Az éjszakára kivitt folyóiratot következő nap délelőtt vissza kell juttatni.

Az egy napra kölcsönözhető dokumentumokat a következő nap zárásig kell visszahozni. A késve visszahozott dokumentumok után a könyvtár késedelmi díjat számít fel naponként és bibliográfiai egységenként.

Az olvasónál egyszerre 10 db dokumentum lehet kikölcsönözve, kivéve a főiskolai oktatókat, és – a kölcsönző könyvtárosok engedélyével – azokat a hallgatókat, akiknek tanítási gyakorlatához, előadásához alkalmanként ennél több szemléltető anyag szükséges. Az így kapott dokumentumokat a megbeszélt időpontra kell visszahozni.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományában nem található, más könyvtárakban fellelhető művek jelentős részét könyvtárközi kölcsönzéssel, eredeti vagy másolat formájában tudjuk biztosítani olvasóinknak. Könyveket, audiovizuális anyagokat (CD-ROM kivételével) általában eredetiben kaphatunk kölcsön más könyvtáraktól, míg folyóiratokat, cikkeket, védett anyagokat másolatban. A kölcsönadó könyvtár előírhatja, hogy az eredetiben kölcsönadott dokumentumot a kérő könyvtár csak olvasótermi használatra bocsáthatja olvasói rendelkezésére. A kért dokumentumok általában 3-10 napon belül érkeznek meg, és általában 3-4 hétig maradhatnak itt. A másolatban érkező dokumentumok a másolási és egyéb költségek kifizetése után a kérő olvasó tulajdonába kerülnek. Az elektronikus formában érkező másolatokat a kérő olvasó letöltheti, kinyomtathatja, vagy a kölcsönadó könyvtár által megadott webhelyen megtekintheti. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét az intézményünkkel jogviszonyban álló olvasóknak a könyvtár vállalja.

Reprográfiai szolgáltatás

A könyvtárban a fénymásolás a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történik. Fekete-fehér nyomtatást az olvasói számítógépekről lehet kezdeményezni. Színes nyomtatás, szkennelés a könyvtárosoktól kérhető.

Számítógép használat

A Corvina-rendszert minden látogató díjmentesen használhatja. Beiratkozott olvasóinknak lehetőséget biztosítunk internetezésre, hallgatói munkák elkészítésére az olvasói számítógépeken, illetve saját mobil eszközön wi-fi eléréssel.

Díjtételek szabályzata

Hallgató, oktató, dolgozó, saját nyugdíjas: ingyenes
Külső olvasó: 2000 Ft/év
Külső nyugdíjas, külső diák: 1000 Ft/év
Közgyűjteményi dolgozó: ingyenes
Pedagógus: 1000 Ft/év

Késedelmi díj:
1, 3 napos dokumentum esetében 100,-Ft/db/nap, egyéb esetben 20,-Ft/db/nap.

Elveszett olvasójegy pótlása: 500,-Ft

Fénymásolás:
A/4-es lapra: 15,-Ft/oldal
A/3-as lapra: 30,-Ft/oldal

Nyomtatás (szöveges):
fekete-fehér A/4-es lapra 15,-Ft/oldal
fekete-fehér A/3-as lapra 30,-Ft/oldal

Nyomtatás fedettségtől függően (kép)
színes A/4-es lapra 150-500,-Ft/oldal
színes A/3-as lapra 150-750,-Ft/oldal

Szkennelés: 10,-Ft/kép

Elérhetőségeink

Comenius Könyvtár
3950 Sárospatak, Eötvös u. 7.

E-mail: konyvtar@unithe.hu

+36-47-513-000/2831

Facebook oldalunk

Nyitvatartás:

hétfőtől – csütörtökig 8.00 – 16.00 óra, pénteken 8.00 – 13:00 óra