Intézménytörténeti háttér

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium önálló intézeti ágaként 1857. november 17-én nyílt meg a középfokú Tanítóképző, amely 1869. október 22-től Állami Tanítóképezdeként működött. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fenntartói jogokat 1929. június 30-ával visszaadta a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, majd 1950. június 20-ával ismét állami kezelésbe vette. Az intézmény 1957. június 25-től a Sárospataki Állami Comenius Amos János Tanítóképző Intézet nevet viselte. 1959. szeptember 1-jével felsőfokú Sárospataki Tanítóképző Intézetté szervezték át. 1976. szeptember 1-jén főiskolai rangra emelték, egyidejűleg a nevét Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolaként állapították meg, amely 1986. szeptember 1-jétől Comenius Tanítóképző Főiskolára módosult. Az intézmény önállósága 1999. december 31-én megszűnt és 2000. január 1-jétől a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Karaként működött tovább.

2013. július 1-jétől az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara, 2016. július 1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusa volt. Az Eszterházy Károly Egyetemből kiváló Sárospataki Comenius Campus 2021. augusztus 1-jén Tokaj-Hegyalja Egyetemként jött létre és a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány fenntartásában működik.